myrta s dvojročným výhonom pripravovaným na vzdušné zakorenenie

Spustiť prezentáciu

Kontakt

bonsai-mt rfrastia@gmail.com