bonsai kemp 2021

Covidová pandémia zhatila naše plány minulý rok a nechýbalo veľa aby sa bonsai kemp nekonal ani tento rok. Našťastie sa však v jeho priebehu  vytvorili podmienky na poriadanie spoločenských podujatí a preto aj keď s oneskorením, ale predsa sme mohli avizovať aj poriadanie nášho kempu. Určité obavy však medzi ľuďmi pretrvávajú naďalej. Odrazilo sa to na nižšej účasti. Bolo nás síce menej ako po minulé roky, ale na chuti do práce s bonsajmi nám to neubralo.

aj počasie sa pripojilo k príjemnej a vytrvalej prácitentoraz len v jednom rade, ale pevne zomknutí

mesto Martin opäť finančne podporilo našu akciu

Srdečne ďakujeme.