bonsai kemp 2010

Každé párne číslo pre nás predstavuje rok, kedy organizujeme výstavu. Navyše priatelia z Trnavy zorganizovali bonsai víkend s Walterom Paalom, kde sme nechceli chýbať. Rok 2010 sa takto výrazne naplnil, ale po veľmi úspešnom premiérovom ročníku sme si nedovolili nepokračovať v začatej tradícií bonsai kempu v Trusalovej. Pripravili sme jeho druhý ročník. Septembrový termín hrozil iným počasím, čo sa aj naplnilo – bolo chladnejšie, trocha popršalo, ale našťastie nič neubralo chuti pracovať so stromami všetkým 23 účastníkom. Boli to väčšinou už „známe tváre“, ale príjemnú atmosféru okúsili aj noví začínajúci, či skúsení bonsajisti. Všetkým patrí vďaka za aktívnu účasť a dobrovoľný účastnícky príspevok. Našou odmenou bolo tričko s emblémom „Bonsai - môj priateľ“ (viď výstava 2010), sobotný guľášik a dúfame, že aj nasledovná prezentácia vykonanej práce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M O M E N T K Y   Z   K E M P U

 ..tradičný príjazd...tradičné prostredie...tradičné postupy = dokumentácia v "poľnom fotoateliéri"...nové kontakty a prvé názory..

Na prvý pohľad akoby skupinky ľudí svojimi chrbtami chránili nejaké "utajované skutočnosti"..

..ale pri pohľade zblízka evidentná zanietená práca, úsmev, komunikácia..

..ruky všetkých boli v úžasnej permanencii, ani nachvíľu sa nezastavili..

..Pavel naoko ako bežný účastník, avšak ochotne rozdávajúci svoje skúsenosti a vedomosti, všetkými očakávané a vďačne prijímané.

Vylosovanými ocenenými boli Mirek Škrabal - vybral si misku z kolekcie Mirky Randovej. Druhým Peťo Chrena - mal možnosť si vybrať malú borovicu, aj si vybral, ale položil ju medzi ostatné a ... kým sa po ňu vrátil, bola odvezená naspäť do Čiech ... ako jediný má výraznejšiu motiváciu prísť aj na ďalší kemp - bude ho tam čakať..

Sobotný guľášik, večerná grilovačka a dokončenie myšlienok v útulnom teplom interiéri.

Tohtoročný trocha upršaný, ale v radostnom očákavaní toho ďalšieho o rok. Určite bude!!