sem postupne doplníme fotografie našich najkrajších bonsajov 

(zatiaľ sú k nahliadnutiu v galériách našich posledných výstav)

r o z p r a c o v a n é

Galéria bonsai-mt