výhon myrty pretvarovaný podľa drátenej šablony z drážky mřtveho dreva, červené prstence označujú polohu reálnych vetiev

Spustiť prezentáciu

Kontakt

bonsai-mt rfrastia@gmail.com