bonsai kemp 2018

Desať rokov už trvajú naše každoročné stretnutia. Spočiatku v očakávaní "čo to chce byť" a dnes už pre väčšinu z nás v očakávaní začiatku septembra v tom-ktorom roku. Desať rokov nie je veľa, ale doba veľmi rýchlo prináša široké spektrum nových sofistikovanejších (ľahko dostupných a obsahovo povrchných, žiaľ...) príležitostí na využitie voľného času, čo výrazne uberá záujmu aj o naše hobby. Aj preto sme skôr vyprofilovaná skupina "skalných" účastníkov dnes už iba sporadicky dopĺňaná novými nadšencami. Nič to však nemení na tom, že náš kemp vždy prebehne s rovnakým záujmom a nasadením všetkých zúčastnených. Ten tohtoročný, jubilejný zostane trochu pamätným pre tých najvytrvalejších - originálnou plastikou sme ocenili tých, ktorí nevynechali ani jeden z uplynulých desiatich víkendov v Trusalovej. Vážime si ich dôveru a vytrvalosť, ale rovnako aj záujem vás ostatných. Radi budeme v tejto činnosti pokračovať naďalej.

opäť sme sa pousilovali, niektorí oživili starú a iní vytvorili novú - krásu

Zopár hodín, deň či dva predtým : 

                                          úplne na začiatku sme, ako vždy, všetko dôsledne pripravili                                          Aby sme po príchode účastníkov mohli bez meškania začať. Predsa sme ale tentoraz ten začiatok trocha oddialili.  Rozhodli sme sa pri príležitosti 10-teho výročia zrealizovať výstavu bonsajov, avšak trocha špecifickú. Museli byť tvarované  na niektorom z našich predchádzajúcich kempov. Potešil nás aktívny prístup viacnásobných účastníkov kempu, ktorí pozitívne reagovali na našu výzvu a priniesli ich so sebou. Posúďte teda ako sa ten-ktorý bonsaj vyvíja : 

Mňa osobne tieto fotografie presvedčili o tom, že bude mať zmysel takéto oživenie kempu hocikedy zopakovať. A čo vás?

Ďalší priebeh kempu už bol v štandardnom režime : práca, práca, guľášik, práca, regionálna telka, práca, tombola ...Vážime si Vladove pochvalné, povzbudivé slová či už osobné, alebo prezentujúce názor člena Prezídia SBA

Nakoniec ešte raz 10-te výročie - originálny emblém pre každého účastníka ako potvrdenie faktu, že na Trusalke naozaj srdcia bijú pre bonsaje. A na magnetickej tabuli to ktosi ešte zdôraznil :-)

                                                           Mesto Martin náš výročný Bonsai kemp finančne podporilo.                                                         Srdečne ďakujeme.