2008 Bonsai-môj priateľ

V dňoch 29.6.-6.7.2008 sa v priestoroch záhrady Turčianskej galérie v Martine uskutočnila naša v poradí už 6. výstava bonsajov v Martine. Aj tentoraz sme poskytli priestor ďalším domácim vystavovateľom. Okrem nich sa výstavy zúčastnili aj bonsajisti z Trnavy, Banskej Bystrice, Topoľčian, ako aj kolegovia z Třinca. Celkový počet prezentovaných exponátov bol 65. Tak ako aj na predchádzajúcich výstavách, návštevníkom bol poskytnutý každodenný servis – odborná poradenská služba, predaj prebytkov rastlín i pomôcok a náradia na pestovanie bonsajov. Potešiteľné je, že táto ponuka bola bohato využívaná, mnohí záujemcovia si pod našim odborným dohľadom presadili čerstvo zakúpenú rastlinu alebo sa oboznámili so základnými zásadami tvarovania. Akcia získala na kvalite aj využitím úplne nového inštalačného materiálu – stojanov na prezentáciu vystavených exponátov, ktoré sme si vďaka pomoci sponzorov dali vyrobiť. Návštevníkmi bola kladne prijatá verejná ukážka tvarovania bonsajov popredným českým pestovateľom Pavlom Slovákom. Pod jeho vedením sa uskutočnil i odborný workshop, počas ktorého si jeho 8-mi účastníci vytvarovali vlastný bonsaj. Po prvý krát bol ocenený aj najkrajší strom výstavy. Originálnu cenu získal Buk lesný pestovateľa Tomáša Hlawiczku z BK Třinec. Návštevníkmi akcie bolo vysoko hodnotené aj naše rozhodnutie - časť dobrovoľného vstupného z výstavy v hodnote 8 000 Sk venovať Klinike detskej chirurgie MFN v Martine. Výstava sa tešila aj záujmu médií, články o nej boli uverejnené v týždenníku MY-Nový Život Turca a Plus jeden deň, krátky šot o akcii odvysielala regionálna televízia Patriot. Informácie boli prezentované aj v rádiu Regina a TV Turiec. 
Sme radi, že sa nám podarilo posunúť našu výstavu kvalitatívne vyššie. Naša vďaka za to patrí všetkým tým, bez ktorých by sa nám to nepodarilo – našim rodinám, priateľom a sponzorom. 


Veľmi milé prekvapenie nám pripravil Tibor Opát zo Serede, super chlap, bonsajista, kamarát.  Za peknú pamiatku od neho považujeme fotoreportáž z našej výstavy, ktorú spracoval takmer okamžite po návrate z Martina  domov a odprezentoval na webstránkach SBA. Je síce iba prevzatá prostredníctvom PrtSc obrazovky monitora, ale to iba podčiarkuje jej originalitu a vzácnosť zároveň - zo stránok SBA nenávratne zmizla a nekompromisnosť osudu určila, že bola jednou z Tibkových posledných prác v jeho živote :

Aj táto reportáž je ukážkou Tiborovho prístupu, jeho osobitého dôvtipu a humoru a v konečnom dôsledku ochoty venovať bonsajom kopec času - sami vidíte, že pri jej koncepcii strávil pri počítači tri hodiny ... obrovská škoda, smútok zároveň, pretože tento chlap by toho určite ešte mnoho dokázal. Ale žiaľ tragická autonehoda o pár týždňov neskôr (september 2008) nekompromisne zmietla jeho nielen bonsajové, ale i všetky ostatné životné plány ... česť jeho pamiatke...
 
                                    Ď  A  K  U  J  E  M  E     T  I  B  O  R .
 
O B R Á Z K Y   Z   V Ý S T A V Y
a návštevníci si k bonsajom opäť našli cestu
      dážď - stromom prospel, ľudí odradil ...                                      ...ale iba nachvíľu      
          prezident SBA Vladimír Ondejčík a Pavel Slovák tesne po príchode
 Aj keď sme sa poznali iba krátko, tak Pavel s radosťou prijal naše pozvanie a bez okolkov rozdával rady a pomoczáujem a obdiv - veľké potešenie na našej strane
Pavlove demo - jeho precíznu prácu sledovali zblízka najskôr Karol s Tiborom..

... aby tam už o chvíľu okolo neho stáli všetci ... :-) ...dážď nás donútil prácu dokončiť v interiéri Turčianskej galérie,ale finálne foto krásneho Taxus cuspidata sme už urobili pri lúčoch slnkapochvalné a povzbudivé slová prezidenta SBA Vladimíra Ondejčíkapred výstavou sme našli dosť veľa ľudí ochotných nám pomôcť a aj preto sme sa rozhodli pomáhať aj my - venovali sme časť zo vstupného Klinike detskej chirurgie MFN v Martine - bolo to správne rozhodnutievyužili sme Pavlovu prítomnosť, aby vybral najkrajší strom výstavy a mohli sme po prvýkrát udeliť na tento účel vyrobenú originálnu cenu - získal ju Buk lesný Tomáša Hlawiczku z Českého Těšína

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA ĎALŠIE STRETNUTIE V ROKU 2010.

Vystavovatelia a ich bonsaje

Rudolf Fraštia

Stanislav Talapka

Daniel Macík

Jaroslav Belička

Emanuel Šurina, Martin

Karol Pacek, Trnava

Miroslav Gajdoš, Socovce

Miroslav Gombársky, Lipovec

Pavel Charwot, Třinec

Svetozár Kolenička, Horné Obdokovce

Tomáš Hlawiczka, Český Těšín

Valdemar Cankov, Třinec

Vladimír Kriško, Banská Bystrica

Kontakt

bonsai-mt rfrastia@gmail.com