podľa drážky pre budúci živý kmeň vytvarovaný hrubý drát

Spustiť prezentáciu

Kontakt

bonsai-mt rfrastia@gmail.com