2010 Bonsai-môj priateľ

Tradičný priestor, tradičné prvky, avšak opäť v trocha netradičnom usporiadaní 

 

 

 

 

 

Počas výstavy musíme stihnúť urobiť všetko potrebné ...

 

 

 

 

 

 


...a dosť iných vecí ešte dávno pred jej uskutočnením. 

Napríklad :

 - novou pozvánkou pre našich návštevníkov bol maskot – bonsai – pohyblivý a komunikatívny vďaka študentom ochotným v ňom stráviť niekoľko hodín denne. Peťo a Peťo, ďakujeme.

-  „pretavenie“ sloganu  BONSAI-MÔJ PRIATEĽ  do obrazovej podoby, s cieľom vytvorenia novej pozitívnej väzby na našu výstavu a ostatné aktivity, zamestnalo najskôr moju dcéru Petru, ktorá sa s touto myšlienkou celkom úspešne a zaujímavo „popasovala“. 

Po mojich korekciách a zoštylizovaní do výslednej podoby navrhnutý motív zdobil tričká slúžiace ako darček pre náš študentský personál,  pre majiteľov ocenených stromov a ako poďakovanie pre ľudí podieľajúcich sa na realizácii výstavy.

 

 

 

 

 

Sme radi, že okrem množstva našich priateľov, sme po prvýkrát na výstave privítali primátora mesta Martin – Andreja Hrnčiara a taktiež novozvoleného prezidenta SBA – Ivana Štefanoviča.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Všetky bonsaje hosťujúcich vystavovateľov a dvojice našich z bonsai-mt boli zaradené do súťaže o hlavnú cenu výstavy – originálne dielo, ktoré pre nás už po druhýkrát vytvorili šikovné ruky umeleckej rezbárky Daniely Krajčiovej z Rajca a kamenárov firmy Graniti v Žiline. Finančne na ňom participoval primátor nášho mesta pán Hrnčiar. Vďačne sme ho preto nazvali „CENA PRIMÁTORA MESTA MARTIN“. Ďakujeme všetkým trom.

Určenie najkrajšieho stromu výstavy bolo vykonané výberom pätice stromov bez určenia poradia všetkými prítomnými vystavovateľmi (z 23 hlasovalo 18). Strom, ktorý sa v celkovom výbere nachádzal najčastejšie, vyhral.

 

 

 

 

 

Okrem odborného hlasovania prebehlo počas výstavy aj hlasovanie návštevníkov, z ktorých každý mal možnosť rovnakým spôsobom určiť tri najkrajšie bonsaje zo všetkých vystavených (okrem stromov Pavla Slováka, Mirka Škrabala, Lukáša Sirotného, ktoré žiaľ neboli vystavené od začiatku výstavy).

Výsledky oboch súťaží sú v závere tejto reportáže.

 

          D E M O   P A V L A    S L O V Á K A

 

Bolo začiatkom oficiálneho sobotňajšieho programu výstavy. Pavel si priniesol na ukážku tvarovania krásne yamadori  Pinus mugo.

 

 

 

 

 

 

MIirek, Pavlov nemenovaný asistent, zväčša neodmysliteľná aktívna súčasť jeho tvarovaní, ale hlavne dobrý priateľ a priaznivec našich aktivít - nechýbal ani dnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napriek tomu, že Pavel často od práce „odbieha“, aby divákom niečo vysvetlil, alebo len vylíčil zaujímavú historku...

...vždy nakoniec vytvorí  kvalitné dielo hodné obdivu a uznania.

Ď a k u j e m e   P a v e l.

 
 
P O M Á H A M E   I N Ý M ...

Po ukončení ukážky tvarovania sme plynule prešli k vyhodnoteniu výstavy. Jeho prvým bodom bolo odovzdanie časti výnosu z dobrovoľného vstupného vo výške 333 eur. Venovali sme ho Oddeleniu detskej anestézie a intenzívnej starostlivosti Klinike detí a dorastu JLFKU a MFN v Martine

... A J   P R E T O,   Ž E   I N Í   P O M Á H A J Ú   N Á M.

Vďaka patrí všetkým návštevníkom našej výstavy, ktorí prispeli na túto dobrú vec, ale rovnako všetkým našim sponzorom, ktorých pomoc nám umožnila nespotrebovať tieto peniaze na organizačné zabezpečenie výstavy. 

Srdečne ďakujeme.

 

Milá spätná väzba ...  predmetné prostriedky poslúžili na realizáciu žalúzií v lôžkovej časti Kliniky detí a dorastu MFN ...

 
 
V Ý S L E D K Y   H L A S O V A N Í :

 

Najviac hlasov od návštevníkov výstavy získal Cypruštek hrachonosný Vincenta Vadovského z Hlohovca

Druhým v poradí bol Smrekovec opadavý Valdemara Cankova z Třinca

Tretie miesto obsadil javor burgerov Cyrila Tatranského z Bratislavy

 

V hlasovaní vystavovateľov a CENU PRIMÁTORA MESTA MARTIN za najkrajší strom výstavy získal :

Smrek obyčajný Pavla Slováka z Vigantíc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V í ť a z o m    g r a t u l u j e m e !

 

 

Pohárik šampusu a malé občerstvenie ukončili program tohtoročnej výstavy.

A náš pohľad upriamilo na tú ďalšiu, kde sa opäť budeme tešiť na vašu hojnú účasť. 

Dovidenia v lete 2012.

 

 

Vystavovatelia a ich bonsaje

Rudolf FRAŠTIA

bonsai, acer campestre, Martin, R.Fraštia

bonsai, quercus robur, Martin, R.Fraštia

bonsai, ligustrum vulgare, Martin, R.fraštia

bonsai, carpinus betulus, Martin, R.Fraštia

bonsai, buxus sempervirens, Martin, R.Fraštia

bonsai, fagus sylvatica, Martin, R.Fraštia

bonsai, myrtus communis, Martin, R.Fraštia

bonsai, cotoneaster, Martin, R.Fraštia

bonsai, crassula, Martin, R.Fraštia

bonsai, carpinus betulus, Martin, R.Fraštia

bonsai, ulmus parvifolia, Martin, R.Fraštia

bonsai, myrtus communis, Martin, R.Fraštia

bonsai, myrtus communis, martin, R.Fraštia

bonsai, tilia cordata, Martin, R.Fraštia

bonsai, acer palmatum, Martin, R.Fraštia

bonsai, carpinus betulus, Martin, R.Fraštia

bonsai, myrtus communis, Martin, R.Fraštia

bonsai, cotoneaster, Martin, R.Fraštia

Stanislav TALAPKA

Daniel MACÍK

Jaroslav BELIČKA

Cyril TATRANSKÝ, P.Bystrica

Daniel ČIERNY, Martin

Emanuel ŠURINA, Martin

Iveta MIKEŠOVÁ, Banka

Jozef KULMAN, Žilina

Jozef PÁNIK, Dolný Kubín

Jiří SALANCI, Chotěbuz 

Karol PACEK, Trnava

Lukáš SIROTNÝ, Rožnov p.Radhoštěm

Miroslav GOMBÁRSKY, Lipovec

Martin KEMKA, Žilina

Miroslav ŠKRABAL, Nový Hrozenkov

Pavel Charwot, Třinec

Peter MARTIŠ, Ilava

Pavel SLOVÁK, Vigantice

Tomáš HLAWICZKA, Český Těšín

Valdemar CANKOV, Třinec

Vladimír KRIŠKO, Banská Bystrica

Vincent VADOVSKÝ, Hlohovec

 

 

Kontakt

bonsai-mt rfrastia@gmail.com