bonsai kemp 2013

Bonsaj kemp 2013 nesie punc určitej výnimočnosti, bol totiž už piatym pokračovaním obľúbenej akcie. Toto malé jubileum sme sa rozhodli zvečniť jeho účastníkom malým prekvapením - obrazovou publikáciou z priebehu všetkých piatich ročníkov. Už pri avizovaní jej prípravy všetci prejavili okamžitý záujem a podľa ohlasov po jej prevzatí a prezretí väčšinou neskrývali prekvapenie a radosť. Čo iné teda môže byť našou odpoveďou? To isté. Radosť a viera, že nabudúce sa stretneme opäť. Vďaka "kempisti".

Samozrejme nechýba zopár obrázkov a prehľad tvarovaných stromov.

boli stromy                                                                                                  bola telka

boli misky                                                                                                     bolo aj pracovné nasadenie...ale teraz...guľášik :-)

bola super nálada                                                                                      bola kapela

bol kruh dobrých priateľov                                                                        bola "atmosféra"                                        

boli darčeky                                                                                                  boli emócie

bol všade :-)...Pavel                                                                                     boli sme my všetci - skvelá partia

V Ý S L E D K Y   N A Š E J   P R Á C E