Všetci majú tendenciu nazývať nás klubom - nie sme a navyše k tomu, čo sme, sa nedá vzťahovať žiadna  legislatívna  definícia. Existujeme vo voľnom  združení s jedinou závislosťou - bonsaje - už viac ako 20 rokov. Bez "rodného listu", či pečiatky...

 

Ing.Arch.Rudolf FRAŠTIA (1961)

Bývam a pracujem v Martine. Živím sa interiérovou tvorbou a poradenstvom v architektonickej činnosti. Som ženatý. Mám 2 deti. Bonsaje som objavil v roku 1984. Odvtedy sa stali neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Venujem sa im v rámci môjho voľného času. Pestujem ich v byte bytového domu na loggi rozmerov 1,5 krát 2,5 metra. Väčšinu stromkov pestujem vo voľnej pôde záhrady. Každý rok len zopár z nich zasadím do misiek a umiestnim na logii bytu. Vzhľadom k priestorovým podmienkam sa venujem skôr malým a stredným bonsajom. Srdcovou záležitosťou je Myrtus comunis.

Ing.Stanislav TALAPKA, PhD (1971)
 

Žijem a pracujem v Martine. Pestovaniu drevín v miskách a ich tvarovaniu sa venujem približne od roku 1990. Za tú dobu som pochopil, čo pre mňa bonsaje znamenajú : príjemnú formu oddychu, spôsob sebarealizácie, ale aj stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Vďaka možnosti celoročného umiestnenia bonsajov v záhrade sa venujem hlavne vonkajším druhom. Z našich drevín ma najviac zaujal smrekovec opadavý. Väčšinu stromov v mojej zbierke som získal z voľnej prírody ako yamadori. Okrem toho sa venujem aj kaktusom (rod Gymnocalycium), sukulentom  a okrasným drevinám.

Daniel MACÍK (1974)

Pochádzam z Liptova, ale od roku 1997 žijem v Martine. Podnikám v oblasti stavebníctva a strešných systémov. O Bonsaje sa zaujímam približne od roku 1998. Spočiatku to boli  len izbové rastliny, hlavne fikusy, ale neskôr som sa začal venovať aj vonkajším drevinám, hlavne našim domácim druhom. Medzi moje obľúbené patrí borovica, smrekovec, borievka a hrab. Bonsaje, ako zmes živej prírody a umenia mi dávajú neskutočné množstvo pozitívnej energie.

Jaroslav BELIČKA (1974)

Bývam 7 km od Martina. Pracujem ako tlačiar v Martine. Moje prvé stretnutie s bonsajmi bolo v roku 1995 v knižnej podobe H. Tomlinson-Bonsaje. Nasledujúci rok začali prvé pokusy podľa knižného návodu. Venujem sa hlavne yamadori našich drevín z môjho okolia, ale zopár stromčekov som vypestoval aj zo semiačka. V obľube mám bonsaje stredných veľkostí až po šohiny. Bonsaje mi prinášajú radosť pre svoju neustálu premenu a vývoj v nasledujúcom roku.

=====================================================================================================================================

                          POĎAKOVANIE

                                                                                                                      Najprestížnejšia výstava bonsajov na Slovensku " Bonsai Slovakia " v Nit- re zaknihovala rokom 2003 svoj 6. ročník. Popri úspechoch na minulých ročníkoch je ten tohtoročný pre nás najvýznamnejší. Získali sme pamätnú cenu Dr. Zdeňka Hrdličku udeľovanú za zásluhy v bonsajovom hnutí. Najskôr prekvapení, potom dojatí a dnes už šťastní ďakujeme organizátorom výstavy - manželom Vladimírovi a Alene Ondejčíkovým za to, že nám už roky umožňujú prezentovať našu prácu širokej verejnosti. Druhé, nemenej významné poďakovanie adresujeme pani Doc. Věne Hrdličkovej, ktorá každoročne pamätnú cenu svojho zosnulého manžela na tejto výstave udeľuje.                       

               ĎAKUJEME.                                                      

 

=====================================================================================================================================

Na výstave Bonsai Slovakia 2006 sme využili prítomnosť LI HAIBO - majstra kaligrafie z Číny -  a možnosť dať si vytvoriť kaligrafický prepis slovného spojenia "BONSAI - môj priateľ", ktoré sprevádza našu činnosť. Takto to prebiehalo:

            =====================================================================================================================================

   

                            20. máj 2007

Strdečné a priateľské stretnutie s Pavlom Slovákom a jeho bonsajmi. Niekoľkohodinové posedenie pri káve a otvorených myšlienkach sme zakončili plánmi ďalších stretnutí - aj pracovných. Ďakujeme Pavel a veríme, že sa nám ich aspoň zčasti podarí naplniť. 

 

=====================================================================================================================================

                            SPOMIENKA

 

 

na Tibora Opáta, kamaráta, bonsajistu zo Serede, ktorý tragicky zahynul  v septembri 2008. 

Tibor, poznali sme sa síce iba krátko, ale bol si človek, ktorého poznať malo zmysel.

Spomienka na Teba zostáva pre nás trvalou.

 

=====================================================================================================================================
 

                            AKO NA TO ?  MY TAKTO:

 

EXPOZÍCIA VÝSTAVY:  Už od našej prvej samostatnej výstavy "bonsajov" v r. 1995 sme sa "neuspokojili" s pomôckami a inventárom Kultúrneho centra Martin a investovali sme prostriedky do stojok zo skla, ktoré nám poskytovali väčšiu variabilitu i atraktivitu expozície výstavy. V téme VÝSTAVY môžete vidieť, že sme ich použili takmer pri každej našej interiérovej kompozícii.

 

 

 V roku 2004 sme sa rozhodli a našli podmienky realizovať výstavu v exteriéri záhrady Turčianskej galérie v Martine. To ale vyvolalo nutnosť nového riešenia stojok. S využitím prírodných materiálov, vlastných rúk, pomoci Stanislava Talapku seniora a menšieho finančného obnosu za remeselné práce sme vytvorili kombinované demontovateľné stojky, ktoré s miernou modernizáciou používame dodnes. opäť máte možnosť vidieť v reportážach z našich výstav po r. 2004.

Rok 2008 bol pre nás významný tým, že sme našu výstavu posunuli o stupienok vyššie vo viacerých smeroch. Jedným bodom bola výrazná investícia do novej konštrukcie stojok - priemyselne opracovaná demontovateľná kovová kostra (za výrobu ďakujeme Ladislavovi Pekarovi z Rajca) + drevená doska (poďakovanie za výrobu patrí Miroslavovi Fraštiovi z Rajca) + komaxitová zástena. Poskytujú veľkú variabilitu usporiadania v rámci expozície, dávajú vyniknúť exponátu na jednotnom a fotočistom pozadí. Sú dobre stohovateľné, čo má výhodu pri ich preprave a skladovaní. Ich miernym nredostatkom je to, že limitujú veľkosť vystavovaných exponátov do 50cm.                                                                                                                                 PROPAGÁCIA VÝSTAVY. Na základe ankety medzi návštevníkmi našej výstavy sme zistili, že najväčší podiel na efektivite jej propagácie má pútač umiestnený v mieste ich pohybu. A keďže máme to šťastie, že môžeme realizovať výstavu v tesnej blízkosti pešej zóny centra Martina, tak sme sa rozhodli v r.2010, popri klasickom pevnom "A" pútači používanom už na predchádzajúcich výstavách v Turčianskej galérii, investovať prostriedky do výroby  mobilného pútača - maskota v podobe štylizovaného bonsaja. Jeho zrod od skice po prvé navlečenie na Stanove plecia trval asi pol roka. Za jeho realizáciu ďakujeme pani Mikáčovej z Martina.MOTIVÁCIA PRE VYSTAVOVATEĽOV. Súťaživosť je zdravá vlastnosť v každom z nás. U niekoho automaticky, u iného jej treba trochu pomôcť a prebudiť ju. V snahe prilákať na našu výstavu čo najviac vystavovateľov začali sme v roku 2008 udeľovať cenu za najkrajší bonsaj výstavy. A aby prípadná tradícia bola od začiatku zhmotnenou myšlienkou, tak sme neváhali investovať sily a prostriedky do originálnej ceny - diela vytvoreného rukami Daniely Krajčiovej (rod.Fraštiová) -rezbárky z Rajca a pracovníkov kamenárskej firmy Graniti Žilina. Obom patrí naša vďaka i spokojnosť ocenených vystavovateľov. Doteraz ju na našj výstave získali bonsaje, ktoré pestujú Tomáš Hlawiczka, Pavel Slovák a Peter Chrena (podrobnejšie v reportážach z našich výstav).                   HUMANITA. Počas dlhej doby organizovania výstav a iných aktivít sme sa naučili hľadať a vždy sme našli ľudí ochotných podporiť veci, ktoré vedeli mať svoj program, myšlienku a zmysel - to našej činnosti vštepujeme od začiatku. Mestu Martin, jeho primátorovi Andrejovi Hrnčiarovi, Žilinskému samosprávnemu kraju a množstvu konkrétnych osôb, našich priateľov, známych a partnerov patrí za to obrovská vďaka. Aj preto, že sme ich prostredníctvom boli obdarení nezištnou pomocou, sme sa rozhodli pomáhať aj my. Od roku 2008 na každej výstave venujeme časť dobrovoľného vstupného na dobročinné účely (konkrétne v reportážach z výstav)  a budeme tak určite robiť aj naďalej...                                                                               =====================================================================================================================================                                                                                                                                                         

ČO BOLO...

V priebehu roka 2002 sme vytvorili obsah našich webstránok a za výrazného pričinenia, vtedy Stanovho študenta na Gymnáziu J.Lettricha v Martine, dnes už úspešného mladého podnikateľa, Michala Meška, bola tejto myšlienke vnuknutá jednoduchá, ale zrozumiteľná forma. Jej prostredníctvom ste sa oboznamovali s našou činnosťou a jej výsledkami viac ako 12 rokov. Vážime si prácu a pomoc druhých a preto  s radosťou uvádzame túto pripomienku. Zostáva tu ako poďakovanie Michalovi za tvorivý prístup a môjmu synovi Martinovi za aktualizačnú činnosť počas prevádzky stránok.                                                                                                                                                                                                                   Ďakujeme "chalani" ...

=====================================================================================================================================

                            SPOMIENKA

 

zdieľame smútok celej Slovenskej bonsajistickej rodiny a hlavne všetkých členov Bonsaiklubu Trnava.

  ... v nedeľu 11. októbra 2015

 životné kruhy opustil priateľ, fantastický človek

Vincko Vadovský

Jeho odchod veľmi bolí, ale dušu hladí pomyslenie akým šťastím v živote bolo, že sme sa mohli poznať a priateliť...