Bonsai kemp MARTIN - Trusalová

ročník 2024   ... tešíme sa na Vašu účasť

ročník 2023   ... prihlásených 25 účastníkov  ...  prítomných 25 účastníkov

ročník 2022   ... prihlásených 23 účastníkov  ...  prítomných 21 účastníkov

ročník 2021   ... prihlásených 13 účastníkov  ...  prítomných 12 účastníkov

ročník 2020   ... žiaľ neuskutočníl sa - COVID 19

ročník 2019   ...  prihlásených 30 účastníkov  ...  prítomných 27 účastníkov

ročník 2018   ...  prihlásených 33 účastníkov  ...  prítomných 30 účastníkov

ročník 2017   ...  prihlásených 32 účastníkov  ...  prítomných 29 účastníkov

ročník 2016   ...  prihlásených 39 účastníkov  ...  prítomných 30 účastníkov

ročník 2015   ...  prihlásených 39 účastníkov  ...  prítomných 33 účastníkov

 ročník 2014   ...  prihlásených 40 účastníkov  ...  prítomných 41 účastníkov

ročník 2013   ...  prihlásených 29 účastníkov  ...  prítomných 26 účastníkov

ročník 2012   ...  prihlásených 36 účastníkov  ...  prítomných 32 účastníkov

ročník 2011   ...  prihlásených 29 účastníkov  ...  prítomných 27účastníkov

ročník 2010   ...  prihlásených 24 účastníkov  ...  prítomných 23 účastníkov

ročník 2009   ...  prihlásených 34 účastníkov  ...  prítomných 27 účastníkov

 

Ostatné aktivity    

2013 - prednáška na NV v Košiciach - Na základe žiadosti organizátora výstavy som si pripravil a odprezentoval špecializovanú prednášku o Myrtus communis. Prítomnými bola hodnotená kladne. 
Škoda len, že členská základňa SBA sa zatiaľ nenaučila využívať tento najdostupnejší zdroj informácií, pretože pri reálnej účasti mi prišlo moje vynaložené úsilie viacmenej zbytočné. Myrty však milujem a považujem ich v našich podmienkach za jednu z najvhodnejších drevín na vytváranie bonsajov... stačí mi jeden pozorný poslucháč a rád sa s ním o moje dlhoročné skúsenosti podelím.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012 - Burrs - bonsai workshop Tonyho Tickla v Anglicku, ktorého sme sa zúčastnili na podnet Pavla Slováka, viacnásobného lektora tohto podujatia.
Koncepcia workshopu je postavená na aktívnej účasti lektorov, ale princíp je rovnaký ako na našich kempoch - aktívna práca so stromami. Bola to pre nás zaujímavá skúsenosť.                                                                                                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2010  -  bonsai-mt na Planinke ... akcia Bonsai klubu Trnava
 
2010 -  prednášky.    Bonsaje a ich pestovanie sme tentoraz propagovali medzi študentami osemročného Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine. Stano v sebe nezaprel pedagóga a dobrovoľníkom umožnil odprezentovať svoje znalosti z botaniky priamo pri tabuli. 
Okrem prinesených bonsajov sme si pre nich pripravili aj praktické pomôcky na ukážku tvarovania vetvičiek pomocou navinutého drôtu. Túto činnosť si na brezových prútikoch  vicerí z nich so záujmom sami vyskúšali.
 Skutočný, nefalšovaný záujem o prezentáciu častokrát mravenčej práce okolo bonsajov bol očividný a v závere našej prednášky u tých najviac "zapálených" aj ocenený spomienkovými darčekovými predmetmi. 
 Prednášku sme uskutočnili jednak ako kompenzáciu mestu Martin za poskytnutú dotáciu na našu výstavu, ale zároveň aj ako poďakovanie škole a jej viacerým študentom, ktorí sa nezištne  stávajú súčasťou  organizačných zložiek  našich výstav v Turčianskej galérii v Martine. Ďakujeme.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2008 - prednášky.  Od tohto roku rozvíjame aj vlastnú prednáškovú činnosť zameranú na pestovanie bonsajov a starostlivosť o ne. Stanislav Talapka sa stal externým prednášateľom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prednášky sú organizované pre poslucháčov odboru Záhradníctvo Univerzity tretieho veku a uskutočňujú sa v priestoroch OV SZZ v Žiline a Obchodnej akadémie v Martine. Náplňou stretnutí sú hlavne základné podmienky pestovania a tvarovania bonsajov v našich podmienkach. Poslucháči sa zaujímali o otázky výberu vhodných rastlín a o základnú starostlivosť v priebehu roka.                                                                                Veľký záujem bol o praktické ukážky tvarovania prinesených rastlín Rudolfom Fraštiom, ktorý poslucháčom zároveň premietol niekoľko dokumentačných a inštruktážnych fotografií. V záverečnej diskusii boli prednášky poslucháčmi pozitívne ohodnotené. Vysoko ocenili nielen úroveň odbornej časti ale i názornosť praktických ukážok. Na základe uvedených faktov považujeme uvedený spôsob prezentácie našej práce za vysoko prínosný a efektívny. Sme presvedčení, že sa nám darí vhodne propagovať pestovanie bonsajov v kruhoch laickej i odbornej verejnosti nielen na regionálnej úrovni. Prípadní záujemcovia si môžu program nasledovných prednášok pozrieť na webovej stránke Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, alebo sa nakontaktovať priamo na nás.
 

  emblém Bonsai kempu  M a r t i n

Kontakt

bonsai-mt rfrastia@gmail.com