06: virtuálny test vhodnosti misiek

Spustiť prezentáciu

Kontakt

bonsai-mt rfrastia@gmail.com