Webová prezentácia je rozpracovaná

27.09.2014 09:35

Dnes boli začaté práce na  našej novej webovej prezentácii.

Údaje postupne preklápam zo starých stránok a doplňam nové v novej štruktúre - prosím teda o chvíľu strpenia

Kontakt

bonsai-mt rfrastia@gmail.com