[2] odrezaná jedna z dvojice silných vetiev a preriedená koruna

Spustiť prezentáciu

Kontakt

bonsai-mt rfrastia@gmail.com