[5] jar 2009 - presadenie, vyzdvihnutie kmeňa zo substrátu

Spustiť prezentáciu

Kontakt

bonsai-mt rfrastia@gmail.com