2010 - seminár u P.SLOVÁKA - reálne opracovanie mŕtveho dreva uhynutého skalníka a modelovanie trasy živej "žily" budúceho kmeňa

Spustiť prezentáciu

Kontakt

bonsai-mt rfrastia@gmail.com