(6) 2009 - po viacnásobnom strihu bola ku koncu roka založená budúca koruna

Spustiť prezentáciu

Kontakt

bonsai-mt rfrastia@gmail.com