(2) 2009 - po intenzívnom voľnom raste skrátený kmeň, rez 2/3 zelenej hmoty

Spustiť prezentáciu

Kontakt

bonsai-mt rfrastia@gmail.com