bonsai kemp 2022

Aj keď sa nedostávame na úroveň spred pandemického obdobia, tak počet účastníkov kempu sa nám opäť postupne rozširuje. Teší nás, že naša aktivita naberá určité kontúry tradície, ktorá síce nemá zatiaľ príliš hlboké korene, ale sú o to pevnejšie. Je stále ťažšie nájsť a popisovať niečo netradičné z jej priebehu. Tentoraz sa však predsa niečo našlo. A zdá sa dokonca, že sa "blýska na lepšie časy". Nezažívali sme totiž po minulé roky mimoriadnu priazeň vedenia Slovenskej bonsajovej asociácie napriek tomu, že spoločne strávený čas tu venujeme rovnakej veci - bonsajom. Ďakujeme preto novému prezidentovi SBA Lukášovi Jančinovi i Prezídiu SBA (časti) za aktívnu účasť na našom kempe a ich pozitívneho hodnotenia jeho atmosféry a priebehu. Bol nasledovný :hodiny práce priniesli svoje výsledky

 

 

 

svoj strom som popri fotení všetkých ostatných jednoducho zabudol, preto potom fotka z domu

 

A večer po práci spontánna debata o bonsajoch a všetkom okolo nich. Stalo sa to prvýkrát na kempe a skonštatovali sme, že je to vec hodná opakovania. Mesto Martin a jeho primátor je  aktívnym priaznivcom nášho kempu čo opakovane potvrdzujú finančným príspevkom na úhradu časti našich nákladov na jeho organizáciu. Srdečne ďakujeme.